00:02:15
ציורים שנועדו להישלח לחיילים בחזית ולפצועים בבתי החולים, מוצגים כעת כיצירות אומנות העומדות בזכות עצמן וחלקם אף מפתיעים ברמתם הגבוהה וברעיונות הנוגעים ללב. כתבתו של בניה בן-נון מתוך מהדורת "מבט"

עורף

החזית הדרומית

החזית הצפונית