00:05:58
צה"ל מקים יחידה שבה מסייעים למשפחות החיילים הנעדרים לאתר את בניהן על פי סרטים ותמונות של השבויים, מי בשבי הסורי ומי בשבי המצרי. כתבתו של עמוס ארבל מתוך מהדורת "מבט"

עורף

החזית הדרומית

החזית הצפונית

}