00:13:10
חיילי שריון היושבים לא רחוק מהקילומטר ה-101 מספרים על תחושותיהם בעקבות המלחמה ועל תופעות של הלם קרב וקשיים נפשיים בקרב חבריהם. כתבתו של חיים גיל מתוך "יומן השבוע". שמות חלק מהמרואיינים: עירא עפרון, יצחק מזר, גיורא וגמן

עורף

החזית הדרומית

החזית הצפונית