00:16:30
הצנחנים בגדה המערבית מדברים על הפסקת האש וסיכויי השלום, מנהלים יחסי שכנות נעימים עם המצרים מן העבר השני, ועל פניו הכול שקט, אך המלחמה עלולה להתלקח מחדש בכל רגע. כתבתו של חיים גיל מתוך "יומן השבוע"

עורף

החזית הדרומית

החזית הצפונית

}