00:02:04

50 שנה למלחמת יום הכיפורים | היום שאחרי, צפונית: ספינות הטילים לא נחות לרגע

גם בהפסקת האש חיל הים עומד על משמרתו וצוותי הסטי"ל עדיין יוצאים לסיורים ליליים, מפטרלים ומתאמנים, ושומרים על מוכנות וערנות, לכל הפתעה שאולי תבוא. כתבתו של עמוס כרמלי מתוך מהדורת "מבט"

עורף

החזית הדרומית

החזית הצפונית

}