00:10:06

50 שנה למלחמת יום הכיפורים | היום שאחרי, צפונית: 5 חודשים אחרי - מתיחות ברמת הגולן

חודשים מספר לאחר המלחמה, יש דריכות מרבית וכוננות גבוהה ברמה. איך נראית כיום פריסת הצבא הסורי באזור ולמה יש לצפות מהם? כתבתו של נחמן שי מתוך "יומן השבוע"

עורף

החזית הדרומית

החזית הצפונית

}