00:04:18
בעלי עסקים קטנים, מפעלים ובתי מלאכה שגויסו למילואים בצפון, מספרים על הקשיים הכלכליים וטרדות הפרנסה שנקלעו אליהם בעקבות המלחמה. כתבתו של שמעון טסלר מתוך "יומן השבוע"

עורף

החזית הדרומית

החזית הצפונית

}