00:15:54

50 שנה למלחמת יום הכיפורים | היום שאחרי, צפונית: הקרב הקשה על "העיניים של המדינה"

חיילי גולני מגוללים את מהלך הקרב במוצב החרמון שנכבש מחדש מידי הסורים. המערכה גבתה מחיר כבד מנשוא, אך הלוחמים לא ירדו מהחרמון עד שהתנוססו עליו דגל ישראל ודגל גולני. כתבתו של מיכה לימור מתוך "יומן השבוע". החייל: בני מסס

עורף

החזית הדרומית

החזית הצפונית