00:04:46
השבויים הסורים מוסרים ברכות ודרישות שלום לקרובי המשפחה ולחברים בבית, ומחכים לחילופי שבויים בין סוריה לישראל. מתוך מהדורת "חדשות ערבית"

עורף

החזית הדרומית

החזית הצפונית

}