00:01:42
השבויים הסורים מתפללים לרגל חג הולדת הנביא מוחמד. מתוך מהדורת "חדשות ערבית"

עורף

החזית הדרומית

החזית הצפונית

}