• מגיש "קלמן ליברמן" בכאן רשת ב, "זמן אמת" והכול פוליטי בכאן 11 • בעבר מגיש "בוקר טוב ישראל" ו"יהיה בסדר" בגל"צ ועוד שורת תפקידי ניהול ועריכה בתחנה הצבאית