השבוע הראשון
00:02:10
מראות וקולות מההתרחשויות ברמה - חיילים כותבים מכתבים הביתה, המטוסים יוצאים לגיחות באוויר, ותנועת המשאיות והטנקים לא פוסקת. חומר גלם שצולם ב-10.10.1973

עורף

החזית הדרומית

החזית הצפונית

}