השבוע השני
00:03:26
בית החולים שממוקם קרוב מאוד לחזית הדרומית קולט פצועים ישירות מהשטח ומעניק להם סיוע ראשוני ותחושת ביטחון. מתוך מהדורת "מבט"

עורף

החזית הדרומית

החזית הצפונית

}