השבוע השני
00:00:56
בכבישי סיני התנועה גדולה והמשטרה הצבאית משליטה סדר ופיקוח, פתאום נרשמת התרגשות גדולה כשהשחקן האהוב מגיח לביקור. כתבתו של אמיר שביב מתוך מהדורת "מבט"

עורף

החזית הדרומית

החזית הצפונית

}