השבוע השני
00:09:32
מה מצב התחזוקה של כלי השיט שבועיים לאחר פרוץ הקרבות? סקירת העבודות המתבצעות בבית מלאכה למנועים, במחלקת הקשר ובחדר המכונות של אחת מספינות הטילים. כתבתו של עמק פרי שצולמה ב-19.10.1973 ולא שודרה

עורף

החזית הדרומית

החזית הצפונית

}