השבוע השני
00:01:04
הזמר שר לחיילים בחזית את שירו "מה נשתנה". כתבתו של מנשה רז מתוך מהדורת "מבט"

עורף

החזית הדרומית

החזית הצפונית

}