השבוע השני
00:01:50
תעשיית התחמושת מלאה במתנדבים שבאו להחליף את העובדים שגויסו למלחמה. כתבתו של אורי גולדשטיין מתוך מהדורת "מבט"

עורף

החזית הדרומית

החזית הצפונית

}