השבוע השני
00:00:43
האזרחים נשארים מעודכנים כל העת והטרנזיסטור איתם בכל מקום. הם צמודים לדיווחי החדשות ומאזינים בבתים, בבתי הקפה וברחוב. מתוך מהדורת "מבט"

עורף

החזית הדרומית

החזית הצפונית

}