השבוע השני
00:00:50
בצל המלחמה, אזרחים מציינים את החג בהר הבית. מתוך "חדשות ערבית"

עורף

החזית הדרומית

החזית הצפונית

}