השבוע השני
00:02:39

50 שנה למלחמת יום הכיפורים | שבוע שני, עורף: תרומות ומתנדבים בסקטור הערבי

הערבים בערים המעורבות מפגינים גילויי שייכות והזדהות עם היהודים, ומציעים עזרה במה שהם יכולים - תרומות דם, כסף, כלי תחבורה, ועבודה. כתבתו של עמוס כרמלי מתוך מהדורת "מבט"

עורף

החזית הדרומית

החזית הצפונית

}