השבוע השני
00:03:54
מטה המתנדבים שהוקם בשבת, מיד עם פרוץ המלחמה, נותן סיוע בכוח אדם למפעלים, בהסעות דחופות, וגם בהעברת מסרים ודרישות שלום למשפחות מהחיילים בחזית. מתוך מהדורת "מבט"

עורף

החזית הדרומית

החזית הצפונית

}