השבוע השני
00:51:06
סקירה ופרשנויות של האירועים שהיו עד כה בחזיתות המלחמה, הערכות מצב של ההישגים שלנו, תגובת האויב, וההשלכות על יחסינו עם הערבים. מראיינים: טוביה סער, אלי ניסן, יאיר אלוני. בהשתתפות: חיים הרצוג, מאיר עמית, שמעון שמיר.  מתוך "מוקד"

עורף

החזית הדרומית

החזית הצפונית

}