00:05:00
ראש מועצת אשכול משוחח עם התושבים החיים תחת האיום מעזה

כתבתו של אבי וייסבלאי

כל הפרקים

}