00:06:47
השוואה בין תעסוקת האישה בבית לתעסוקת הגבר ה'מפרנס'

כל הפרקים

}