00:01:57
המחבל היפני קוזו אוקמוטו וארגון החבלה שלו פותחים באש תופת ורוצחים עשרות אזרחים ותיירים, ופוצעים עוד רבים

כתבתם של יצחק ארגז ודן רביב

כל הפרקים

}