00:04:15
הכתבת חושפת את הפרשה החריגה בצה"ל

הגשה: חיים יבין 

כל הפרקים

}