00:01:43
שר התחבורה לשעבר מסביר כי הרכבת היא הפתרון היחיד שיכול למנוע את עומסי התנועה בעיר

כל הפרקים

}