00:10:35
שנת הלימודים נפתחת ללא הסטודנטים המגויסים למילואים

כל הפרקים

}