00:02:20
על ערכו של היום בעיני כלל הציבור במדינה
ז'אנר:

מתוך התוכנית "מה העניינים?" 

כל הפרקים

}