00:07:06
תחקיר על המפעל שמייצר שימורים בדרך בעייתית במיוחד

כתבתו של דני לבנשטיין מתוך "כלבוטק"

כל הפרקים

}