00:05:07
צוות חדש שהוקם לאחרונה במשרד ראש הממשלה נועד לסייע לערים להתמודד עם בעיות אקולוגיות

כתבתו של בניה בן נון

כל הפרקים

}