00:03:03
חשש מפני התערבות העירייה בתוכן ההצגות שעולות בתיאטרון

כתבתו של מיכה לימור

כל הפרקים

}