00:01:23
שר התחבורה שמעון פרס הגיע לסייר בכביש התל-אביבי החדש, לאחר גמר העבודות על חלקו הראשון

כתבתו של יצחק ארגז

כל הפרקים

}