00:02:46
יום הסביבה הבינלאומי מצוין בישראל ואזרחים העוסקים באקולוגיה באורח פעיל מספרים על שיטות חדשות להתמודדות עם המצב
ז'אנר:

כל הפרקים

}