00:29:19
חיים באר הוריד את הכיפה בעקבות רצח רבין ואין לו כוונה להחזירה לעולם. על דתיות הרצף, על ספרו החדש, ועל לימודי היידיש שהוא מתמיד בהם - כדי שיוכל לדבר עם אמו כשיעלה לגן עדן

עונה 3

עונה 2

}