00:26:49
ערב שבת בין השמשות פרשת ויקהל פקודי. מדוע מצווה המקרא על השבת ואז על המשכן, ומדוע טוען המשורר עמיחי חסון, שהליכה עם כיפה משחררת אותך מקיום מצוות?

עונה 3

עונה 2