00:27:13
הקנאות עוברת כחוט השני בין חלקי הפרשה, ועוברת מפתיחה אלימה לסגירה כמעט-פמיניסטית. האנתרופולוג ד""ר שלמה גוזמן שחקר את הזרמים השונים של בתי המדרש, בשיחה על אתנוגרפיה של יהדויות

עונה 3

עונה 2