00:27:08
ערב שבת בין השמשות פרשת תרומה. מה הדבר הכי חשוב במשכן? הכרובים או הארון? ומה צריך לראות בבית הכנסת? את האלוהים או את הקהילה?

עונה 3

עונה 2