00:27:15
פרשת המרגלים מעמידה את אסכולת האלוהים ומשה מול אסכולת רוב נציגי העם. נבדוק עם ד"ר דורון מצא מה כוחו של מודיעין אם הוא נאלץ ליישר קו עם ההנהגה? האם המודיעין שהביאו המרגלים דווקא גרם לשינוי גישת ההנהגה?

עונה 3

עונה 2

}