00:28:11
ערב שבת - בין השמשות - פרשת נצבים. רגע לפני ראש השנה נעמוד על הקשר שבין מתמטיקה לבין חשבון נפש, ונבחן עם פרופ' עודד מימון האם אפשר לתרגל תודעה?

עונה 3

עונה 2

}