00:26:32
ערב שבת בין השמשות - פרשת תזריע-מצורע. הגאונות היהודית אינה לזכור את סבל מצרים אלא את יציאת מצרים, כך אומרת פרופ' מיכל גוברין שלא ידעה שהצלקת שיש לאמא על היד נצרבה שם בניתוח שהסיר מספר מאושוויץ

עונה 3

עונה 2