00:26:09
ביקור ויעוץ בביתם המורכב של יעקב אבינו, שתי נשותיו, שתי שפחותיהן וילדיהם הרבים שאינם מפסיקים לריב. מה המקבילה המודרנית לבית הזה? ואיזה עצות נותנת סופר-נני מיכל דליות למי שגידלו את שניים עשר שבטיא?

עונה 3

עונה 2

}