00:26:57
ערב שבת בין השמשת - פרשת אחרי מות קדושים. הרב ד"ר שרגא בראון, עוסק בסינתזה שבין הקדושה המקראית לישראליות העכשווית ומחפש מודל רלוונטי לגיור ולקדושה.

עונה 3

עונה 2

}