00:28:07
ערב שבת בין השמשות פרשת בראשית. ויהי אור אומר המקרא, ובורא יש מאין. רנן שור מספר על בריאת הקולנוע הישראלי, על צלם אלוהים ועל הנחש. מגיש: דב אלבוים

עונה 3

עונה 2

}