00:27:22
ערב שבת בין השמשות פרשת מטות. הנווד הבודד פלג כהן נוסע בכל העולם ומנתב את טיוליו למטרות חברתיות. גם בפרשה המקרא מספר על תחנות במסעות בני ישראל ועל הלימוד הפנימי שחוו בכל אחד מן המקומות.

עונה 3

עונה 2

}