00:27:43
דנה ספקטור ורן שריג מדברים בפתיחות על המחיר הכבד של הגירוש מגן עדן שעברו בעצמם - עת התגלה בפומבי הרומן שלהם בתכנית "מחוברים". מדוע אנחנו ממשיכים לשלם את מס הגירוש מגן עדן? והאם באמת היה שם כל כך טוב?

עונה 3

עונה 2