00:28:11
ערב שבת בין השמשות פרשות בהר בחוקותי. הרב שלמה בניזרי התחיל בעולם החילוני ועבר לעולם הדתי, כמו הפרשה שלנו, שתחילה דואגת לטבע ולכלל ומסיימת בצורך לשמור על הכללים שמטווה האל

עונה 3

עונה 2

}