00:44:18
ערב שבת בין השמשות מגילת אסתר. בין שאלות זהות לתחפושות. ד"ר עזגד גולד על הפראנויה של אחשוורוש, צביה מרגליות על אסתר הצדיקה שהופכת לשפחת מין וחיים צינוביץ' נזכר בפיגוע התרבותי שחולל בעזרת "השרוף"

עונה 3

עונה 2

}