00:26:12
ערב שבת בין השמשות. האש הזרה אוכלת את שני בניו של אהרון, והוא שותק. פרופסור דן מירון בחר שלא לשתוק, ותקף את עמוס עוז דווקא בשלושים למותו

עונה 3

עונה 2

}