00:28:51
על קו התפר שבין יום השואה ליום הזכרון ויום העצמאות, נעה רוטמן מספרת על אביה שנפצע קשה במלחמה טרם נולדה, על סבה יצחק רבין שנרצח בצעירותה, על ילדות בצל קדושים, על מהות וזכרון, ומיתוס הקדושה הישראלי

עונה 3

עונה 2

}